ISTEN HOZOTT!

MIBEN HISZÜNK?

TUDJUK, HOGY TÖREDÉKES AZ ISMERETÜNK, EZÉRT A „LÉNYEGES DOLGOKBAN EGYSÉG, EGYEBEKBEN SZABADSÁG, DE MINDENBEN SZERETET” ELVÉT VALLJUK, ÉS AZ ESETLEGES TEOLÓGIAI KÜLÖNBSÉGEK ELLENÉRE MINDEN KERESZTÉNY EGYHÁZZAL LELKI KÖZÖSSÉGBEN TUDJUK MAGUNKAT.

A BIBLIA

A Biblia Isten szava minden ember számára. A Bibliát Isten ihlette, és a Szentlélek vezetése alatt álló emberek írták és állították össze. Hitünk szerint Isten szava, tévedhetetlen, tanítása alkalmazható a mindennapi életünkre.

SZENTHÁROMSÁG

Csak egy Isten van, aki a világmindenség teremtője és öröktől fogva három személyben létezik: az Atya, a Fiú és a Szentélek. Mindhárom személy isteni tulajdonságában azonos, szerepükben azonban különbözőek.

AZ ATYA

Isten a mennyei Atyánk. Az Atya gondoskodó, szerető és hűséges az övéihez és az ígéreteihez. Isten hatalmas: minden hatalom, tudás az övé, mindenhol jelen van, nem változik, és méltó a bizalmunkra. Mindenek felett áll, szent és jó. Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.

A FIÚ

Jézus Krisztus egyszerre ember és Isten. Ő az egyetlen út arra, hogy az ember eredeti kapcsolata helyreálljon Istennel. Bűntelen életet élt, így tudott tökéletes helyettesítőnk lenni, és engesztelő áldozattá válni bűneinkért Isten előtt. Halálával megváltott bennünket a bűntől, feltámadásával legyőzte a halált, és így adott nekünk életet.

SZENTLÉLEK

A Szentlélek jelenléte biztosítja a kapcsolatunkat Jézus Krisztussal. Ő mutat rá Krisztus valóságára, megítéli az emberekben a bűnt, és elvezet bennünket minden igazságra. Ő az, aki kommunikál velünk, aki megvigasztal, aki a lelki ajándékokat adja, és kiformálja bennünk Krisztust.

AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG

Az ember örök létezésre lett teremtve, amit kétféle módon tölthet el. A bűneink miatt az Istentől elválasztva, vagy Istennel együtt a megbocsátás és megváltás által. Aki a földi élete során elutasítja az Isten által felkínált kegyelmet, az elkárhozik, és az örök ítélet helyére megy, de aki elfogadja Jézus Krisztust Megváltójának és Urának, az az örökkévalóságot Istennel fogja tölteni az újjáteremtett világban.

A MEGVÁLTÁS

A megváltás egyedül Jézus Krisztus kereszten kiontott vére által lehetséges. Amikor az ember hittel elfogadja Jézus halálát és feltámadását, Isten megbocsátja minden bűnét és gyermekévé fogadja. A megváltás ajándék Istentől, és saját erőfeszítéseink által nem lehet kiérdemelni, elérhető mindenkinek, aki segítségül hívja Őt.

A GYÜLEKEZET

A gyülekezet a Krisztusban hívők közössége, akik elkötelezetten követik Jézus Krisztus tanításait, és engedelmeskednek neki. Elhívásuknak tekintik, hogy az evangéliumot hirdessék a világban, mindaddig amíg Jézus visszajön, hogy ítéljen élőket és holtakat. A gyülekezet egységben és szeretetben működik, végső célja pedig, hogy Krisztusnak adjon minden dicsőséget.

"MERT AZ ISTEN NEM AZÉRT KÜLDTE EL A FIÚT A VILÁGBA, HOGY ELÍTÉLJE A VILÁGOT, HANEM, HOGY ÜDVÖZÜLJÖN A VILÁG ÁLTALA"

JÁNOS 3:17

HOL TALÁLSZ MEG MINKET?

GOLGOTA BUDAPEST

vasárnap 9:00, 11:00
szerda 18:00

GOLGOTA
11

1119 Budapest, Etele út. 55
(Bikás Park, Montázs Art Café felett)

vasárnap 16.30

GOLGOTA BÉKÁSMEGYER

1039 Budapest, Madzsar József u. 7-11. Bejárat a Bálint György utca felől

vasárnap 10.00

GOLGOTA
BAJA

6500 Baja, Jelkey András u.2.

vasárnap 16.00

GOLGOTA DEBRECEN

4031 Debrecen, Bartók Béla u. 7/A.

vasárnap 10.00

GOLGOTA
DÉL-PEST

1191 Budapest, Üllői út 206/b. mfsz.

vasárnap 10.00

GOLGOTA DUNAÚJVÁROS

2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 5-7.

vasárnap 15.30

GOLGOTA
EGER

3300, Eger, Széchenyi u. 20. 1/3

vasárnap 10.00

GOLGOTA ESZTERGOM

2500, Esztergom, Petőfi Sándor u. 31

vasárnap 10.00

GOLGOTA
GYŐR

9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 19

vasárnap 10:00

GOLGOTA GÁRDONY

2483 Gárdony, Szabadság út 16.

vasárnap 16.00

GOLGOTA KAPOSVÁR

7400 Kaposvár, Szondy út
5.

vasárnap 10.00

GOLGOTA KECSKEMÉT

Kecskemét, Kossuth tér 4. Ifjúsági Otthon, Oktató terem

hétfő 18.00

GOLGOTA KESZTHELY

Keszthely, Cholnoky Jenő utca 5.

vasárnap 16.00

GOLGOTA KISTARCSA

2143 Kistarcsa, Rózsa utca 22.

vasárnap 10:00

GOLGOTA MISKOLC

3530 Miskolc, Meggyesalja utca 75.

vasárnap 09.30

GOLGOTA
PÉCS

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 12

vasárnap 10.00

GOLGOTA
SOPRON

9400 Sopron, Wesselényi . utca 24.

Vasárnap 10:00

GOLGOTA SZEGED

6724 Szeged, Pulz u. 23

vasárnap 10.00

vasárnap 10.00

GOLGOTA SZOLNOK

5000 Szolnok, Kassai út. 15. (Metodista épület)

vasárnap 16.00

GOLGOTA TATABÁNYA

2800, Tatabánya, Béla király 70.

vasárnap, 10.00

GOLGOTA TOMPA

6422 Tompa, Táncsics M. utca 138.

vasárnap 9.30

GOLGOTA
VÁC

2600 Vác, Altány utca 38.

vasárnap 10.00

TÖRTÉNETÜNK

Isten tervez. 25 éve Isten elhívott pár embert az amerikai Calvary Chapel gyülekezetből, hogy Közép-Európában hirdessék az evangéliumot. Greg Opean, aki később gyülekezetünk első lelkipásztora lett, ezzel a csapattal érkezett az akkori Jugoszláviába, ahonnan útja először Bajára, majd pedig Esztergomba vezetett.

Először egy csapat budapesti egyetemista minden héten leutazott Esztergomba az ottani Golgota Gyülekezet bibliaóráira, amikor pedig már többen lettek, akkor Greg járt el hozzájuk, hogy a fiatalokkal együtt tanulmányozzák a Bibliát. Ebből a kis magból született meg a budapesti Golgota Gyülekezet. A gyülekezet több kisebb helyen találkozott, és egy nyarat a Margit-szigeten is töltöttünk (az volt az a nyár, amikor egy csepp eső sem esett!), 2001-ben költöztünk jelenlegi helyünkre, a Híradó Moziba az Erzsébet körúton. Ahogy a gyülekezet nőtt, folyamatosan alakultak ki kisebb közösségeink, a gyülekezeten belüli és a város felé irányuló szolgálataink, emellett több magyarországi gyülekezet is indult a budapesti Golgotán keresztül.

Phil Metzger ez idő alatt a vajtai bibliaiskolánk igazgatója volt, ahonnan egyre többször járt fel vendégtanítóként Budapestre. 2006 szeptemberében Greg megkérte Philt, hogy vezesse az új vasárnap esti istentiszteleteket. Majd a következő nyáron Greg úgy érezte, hogy az Úr visszahívja őt és családját Kaliforniába. Ekkor megkérte Philt, hogy vegye át a gyülekezet vezetését. A következő időszakban a gyülekezet tovább növekedett, emiatt indult el vasárnaponként a három istentisztelet. Több mint 10 évnyi vezetés után Phil felkérést kapott a San Diego-i gyülekezettől, így a magyar Golgota vezetését Németh Janinak adta át, aki előtte Phil mellett volt segédlelkipásztor, illetve korábban az esztergomi gyülekezetet vezette. Közel 20 évig segítette az amerikai Calvary Chapel a magyarországi munkát, mostanra pedig a Golgota teljes vezetősége magyar. Azóta is folyamatosan Isten mérhetetlen áldását és vezetését tapasztaljuk a magyarországi szolgálatban.

25 éve Isten elhívott pár embert, most pedig mindannyiunkat hív. Hív arra, hogy olyan dolgokat tegyünk, amelyekről nem is álmodtunk. Elhív arra, hogy hirdessük a kegyelmet, és változást hozzunk ebbe az országba. Isten ugyanúgy tervez ma, mint 25 éve.

ADOMÁNY

Isten gondoskodik rólunk, és a bibliában arra hív minket, hogy adjunk az ő munkájára. ha szeretnél így is része lenni gyülekeztünk szolgálatának, akkor megteheted online kártyás adakozással, átutalással, vagy személyesen. Ezekből továbbra is szeretnénk olyan programokat szervezni, amik áldás a gyülekezetünk számára, és amiken keresztül elérhetjük a várost és az országot

BANKI UTALÁS

Golgota Keresztény Gyülekezet Budapest

10400126-00028080-00000002 DEVIZANEM: HUF

Külföldi bankszámlaszámról:
IBAN SZÁM: HU41104001260002808000000002
SWIFT KÓD:OKHBHUHB

KÁRTYÁS ADAKOZÁS

Központi gyülekezetünk oldalán bankkártyás adományozásra is van lehetőséged.

ADÓ 1%

Gyülekeztünk költségvetésének fontos részét képezik az adó 1% felajánlások. Az egyházi 1%-okból befolyó összeget a magyarországi Golgoták támogatására fordítjuk, a Golgota Művészeti Alapítványnak felajánlott civil 1%-ból pedig a Golgota Gospel Kórust, a Golgota Dicsőítést és különböző evangelizációs programok szervezését finanszírozzuk. Vágyunk, hogy a szolgálatunkon és a programjainkon keresztül minél többen megismerhessék Jézust.

EGYHÁZI 1%

GOLGOTA KERESZTÉNY GYÜLEKEZET

TECHNIKAI SZÁM: 0578

CIVIL 1%

GOLGOTA MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

ADÓSZÁM: 18877881-1-42

"MERT ÚGY SZERETTE ISTEN A VILÁGOT, HOGY EGYSZÜLÖTT FIÁT ADTA, HOGY AKI HISZ ŐBENNE, EL NE VESSZEN, HANEM ÖRÖK ÉLETE LEGYEN."

JÁNOS 3:16

PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSOK

Gyülekezetünk működéséhez évről évre hozzájárulnak különböző sikeres pályázataink, amiért hálásak vagyunk Istennek!